Toiminta

 

Toiminta ja palvelut -sivujen alta löydät tietoa Posion yhteismetsän toiminnasta ja sen tarjoamista palveluista. Voit tutustua mm. yhteismetsän eräkämppiin sekä saat tärkeää tietoa metsästyksestä Posion yhteismetsän alueella. Lisäksi löydät tietoa puukaupasta ja muista palveluista.

 

Yhteismetsän toiminnan pääkohdat;

- metsätalous; puukauppa, metsänhoito, metsien monimuotoisuuden turvaaminen yms.

- maa-aineskauppa; yhteismetsä myy kallio- ja soramurskeita yrityksille ja yksityisasiakkaille.

- metsästys; yhteismetsä myy pienriistan ja karhun metsästyslupia, sekä hirvenmetsästysoikeuksia alueilleen.

- moottorikelkkailu: yhteismetsä myy alueilleen ajolupia moottorikelkkailuun, eli ns. freeride-lupia.

- mökkien vuokraaminen; yhteismetsällä on kolme eräkämppää vuokrattavissa.

- tonttien vuokraaminen; yhteismetsä vuokraa tontteja alueiltaan vapaa-ajan asuntorakentamista varten.

- muu vuokraustoiminta; yhteismetsä vuokraa alueitaan mm. tuulivoiman tuotantoa ja turvetuotantoa varten.

- lisämaan hankinta; yhteismetsä hankkii lisämaata aktiivisesti Posiolta ja lähikunnista.