Puukauppa

Metsätalouden harjoittaminen ja puukauppa on yhteismetsän toiminnan selkäranka. Käymme puukauppaa sekä pysty-, hankinta-, että toimituskauppana.
Vuosittainen myyntimäärä on noin 45 000 m3, josta toimitus- ja hankintakaupan osuus on noin 80 %.

Toimitamme tilauksesta erikoispuutavaraa asiakkaan toivomien mittojen mukaan:
- järeät pyörö- ja pelkkahirsiaihiot
- rakennuskelot
- pien- ja koristekelot, pahkat, ym.
- polttopuut